Ergonomi

Ergonomi

Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske, der målet er å unngå sykdom og belastningsskader. I tillegg er god ergonomi med på å skape trivsel hos de ansatte. En ergonomisk tilrettelagt arbeidsplass er forebyggende for sykefravær og således også økonomisk for bedriften. Din Jobbhelse er opptatt av de fysiske forholdene på arbeidsplassen og at utstyret er tilpasset den enkelte arbeidstakers forutsetninger, da det er ulikt hvor mye belastning den enkelte mestrer før det medfører helseskade. Vi er opptatt av å se helheten i belastningene den enkelte arbeidstaker utsettes for i sin arbeidshverdag.

Kartlegging av ergonomi vil utføres av ergoterapeut eller fysioterapeut fra Din Jobbhelse med erfaring og godkjenning til å uføre arbeidsplassvurderinger.

 

Din Jobbhelse kan bistå med
Arbeidsplassvurdering:

En av de vanligste årsakene til sykefravær i Norge er muskel- og skjelettplager. Kontorarbeidere er blant de arbeidstakerne som er høyest rammet. Forskning viser at årsaken til muskel- og skjelettplager er sammensatt, og handler om både arbeidsstilling, ensformig arbeid, stress og psykososialt arbeidsmiljø. Faktorer som påvirker kan også komme fra fritiden, og plagene har ofte sammenheng med psykiske helseutfordringer.

 

En arbeidsplassvurdering gir en helhetlig kartlegging av tilretteleggingsbehovet til den enkelte arbeidstaker og kan derfor også benyttes for å finne tilretteleggingsmuligheter som kan muliggjøre full eller gradert tilbakekomst i arbeid for sykmeldte arbeidstakere.

 

Din Jobbhelse kan bistå med arbeidsplassvurderinger, og foreslå tiltak som fjerner eller reduserer risikoen for muskel- og skjelettplager, dette gjennom råd om organisering av arbeidet. Arbeidsvurderingen innebefatter en kartlegging av fysiske, organisatoriske, psykososiale og individuelle faktorer som kan påvirke utførelsen av arbeidet. I etterkant av arbeidsplassvurderingen vil arbeidsgiver motta skriftlig rapport med forslag til tiltak.

Innkjøp av hjelpemidler og tilpasning av utstyr:

Det er lettere å forebygge enn å reparere allerede oppståtte skader. Din jobbhelse bistår med råd og veiledning knyttet til hjelpemidler og arbeidsutstyr som passer til oppgaven ansatte skal utføre. Vi sørger for at arbeidsplassen og arbeidsstillinger er tilpasset arbeidstaker og arbeidsoppgaven. Vi bistår med god og jevnlig opplæring i bruk av hjelpemidler og gode, hensiktsmessige arbeidsstillinger.

Innredning og tilpasning av lokaler

Innredning og tilpasning av lokaler

Din jobbhelse er opptatt av å jobbe mest mulig forebyggende. Bistand og vurderinger i tidlig fase ved forbedring og endring av eksisterende arbeidsplasser og ved innkjøp av nytt utstyr er derfor en viktig oppgave for oss. Våre fysioterapeuter og ergoterapeuter bistår i planlegging ved bl.a. nybygg og ombygging av arbeidslokaler og gir råd og veiledning av mulige forbedringer ved uheldige arbeidsstillinger. Vi bistår med råd og veiledning ved innkjøp av innredning som er best mulig tilpasset den enkelte ut fra ergonomi og type arbeidssituasjon.

Andre tjenester 

Beredskap og krisehåndtering

Arbeidsmiljø

Sykefravær

Systematisk HMS arbeid

Arbeidshelse og helsekontroller

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

4 + 2 =

DinJobbhelse

Vi hjelper deg med å skape et godt arbeidsmiljø

 

 

Storbotn 108, 5106 Øvre Ervik

 

Telefon: 41 21 43 33

 

Personvern

Vil du at vi kontakter deg?